Dịch vụ Funring – nhạc chờ cho thuê bao mobifone


I.    Giới thiệu dịch vụ

Nhạc chuông chờ – FunRing là dịch vụ giúp các thuê bao của MobiFone có thể lựa chọn những đoạn nhạc hay những hiệu ứng âm thanh ưa thích thay cho hồi chuông chờ thông thường. Bạn bè và người thân sẽ được thưởng thức những đoạn nhạc hay các hiệu ứng âm thanh vui nhộn thay vì phải nghe hồi chuông chờ “tút, tút” đơn điệu.

 • Tên gọi chính thức của dịch vụ: FunRing
 • Cách đọc tên: Phăn Rinh.
 • Logo dịch vụ:

II.    Đối tượng sử dụng: Tất cả các thuê bao đang hoạt động trên mạng MobiFone

III.   Hướng dẫn sử dụng

3.1.  Các kênh cung cấp dịch vụ

Bạn có thể sử dụng dịch vụ FunRing qua các kênh sau:

3.2.  Các tính năng chính của dịch vụ:

 • Tải/Mua nhạc chờ FunRing: Khi đã đăng ký dịch vụ FunRing bạn có thể Tải /Mua những bản nhạc chờ và lưu vào Thư viện nhạc chờ của bạn.
 • Copy nhạc chờ FunRing: Bạn có thể sao chép nhạc chờ của thuê bao FunRing khác làm nhạc chờ của mình bằng cách bấm 1 và # hoặc 2 và # khi đang nghe nhạc chờ của thuê bao đó.
 • Tặng nhạc chờ FunRing: Bạn có thể gửi tặng nhạc chờ cho thuê bao MobiFone khác
 • Cài đặt nhạc chờ FunRing: Bạn có thể cài đặt nhạc chờ mặc định, ngẫu nhiên, cài đặt nhạc chờ riêng cho các số điện thoại khác nhau, cài đặt nhạc chờ theo giờ …
 • Tìm kiếm nhạc chờ FunRing: Bạn có thể tìm kiếm nhạc chờ bằng nhiều cách khác nhau: truy cập website http://www.funring.vn, wapsite http://m.funring.vn, gửi tin nhắn hoặc gọi đến 9224 để tìm và nghe những bản nhạc chờ yêu thích.
 • Gia hạn bản nhạc chờ: Bạn có thể thực hiện bật/tắt tính năng gia hạn bản nhạc chờ qua website http://www.funring.vn hoặc wapsite http://m.funring.vn

3.3.  Đăng ký dịch vụ

Bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

STT

Cách đăng ký

Cách thao tác

1

Nhắn tin DK gửi 9224

2

Qua hệ thống USSD Bấm: *090*1*1#

3

Gọi đến 9224 – Hệ thống trả lời tự động (IVR) Bấm 1 – Chọn tiếng Việt
Bấm 1 – Tạo tài khoản
Nhập 2 lần mật khẩu tự chọn để tạo tài khoản.

4

Sử dụng tính năng sao chépOnekey Copy Bấm và hoặc  # trên điện thoại khi nghe nhạc chờ của một thuê bao FunRingkhác.

5

Đồng ý nhận nhạc chờ do thuê bao khác tặng Gửi tin nhắn tới 9224
DONGY_<mã xác nhận> hoặc
DONGY_<mã xác nhận>_NN

6

Truy cập wapsitehttp://m.funring.vn Nhấn vào mục Đăng ký dịch vụ và thực hiện theo hướng dẫn

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo việc đăng ký sử dụng dịch vụ thành công và cung cấp cho bạn mật khẩu gồm 6 ký tự dùng  để truy nhập Web và truy nhập hệ thống IVR của dịch vụ Nhạc chờ – FunRing.
Sau khi đăng ký dịch vụ Nhạc chờ FunRing, bạn được tặng  01 bản nhạc chờ mặc định (miễn phí). Bạn có thể làm phong phú thêm Thư viện nhạc chờ bằng cách Tải/Mua thêm nhiều bản nhạc chờ khác.

3.4.  Các tính năng của hệ thống Nhạc chờ – FunRing

Dịch vụ FunRing cung cấp nhiều tính năng thú vị như tìm kiếm, lựa chọn nhạc chờ, copy, tải, tặng nhạc chờ, cài đặt nhạc chờ, gia hạn nhạc chờ… Các tính năng chính được cung cấp qua các kênh cụ thể như sau:

3.4.1. Gửi tin nhắn đến  9224
Bạn có thể soạn tin nhắn gửi 9224 để sử dụng các tính năng dịch vụ như sau:

STT

Ứng dụng

Nội dung tin nhắn

1

Tải/Mua bản nhạc chờ

1.1

Tải/Mua 01 bản nhạc chờ theo mã nhạc chờ và sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

CHON_<mã nhạc chờ>

1.2

Tải/Mua 01 bản nhạc chờ  để chơi ngẫu nhiên.

CHON_<mã nhạc chờ>_NN

1.3

Tải/Mua 02 bản nhạc chờ
Bản nhạc chờ thứ 2 sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

CHON_<mã nhạc chờ 1>
_ <mã nhạc chờ 2>

1.4

Tải/Mua 02 bản nhạc chờ để chơi ngẫu nhiên.

CHON_ <mã nhạc chờ 1>_
<mã nhạc chờ 2>_ NN

1.5

Tải/Mua bài hát nhạc chờ theo tên bài hát

Lưu ý: tên bài hát viết không dấu

CHON_<Tên bài hát> gửi 994

2

Tặng và Nhận/Từ chối bản nhạc chờ

2.1

Tặng bản nhạc chờ 
Bạn có thể gửi tặng bản nhạc chờ  cho các thuê bao MobiFone khác.

TANG_
< mã nhạc chờ>_
<số thuê bao nhận>

2.2

Nhận bản nhạc chờ do thuê bao khác tặng và sẽ là bản nhạc chờ mặc định.

DONGY_< mã xác nhận>

2.3

Nhận bản nhạc chờ do thuê bao khác tặng để chơi ngẫu nhiên.

DONGY_< mã xác nhận>_ NN

2.4

Từ chối bản nhạc chờ

TUCHOI_< mã xác nhận>

3

Tìm kiếm nhạc chờ

3.1

Tìm kiếm nhạc chờ tuyển chọn 
Hệ thống sẽ gửi lại danh sách và mã số của Top 05 nhạc chờ do MobiFone tuyển chọn.

TOP

3.2

Tìm kiếm theo tên nhạc chờ 
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ có tên  chứa < tên nhạc chờ>

TIM_TEN _ < tên nhạc chờ >

3.3

Tìm kiếm theo mã nhạc chờ 
Hệ thống sẽ gửi lại tên bản nhạc chờ  được qui định bởi <mã nhạc chờ>

TIM_MA_<mã nhạc chờ>

3.4

Tìm kiếm nhạc chờ mới cập nhật
Hệ thống sẽ gửi lại tối đa 05 bản nhạc chờ FunRing mới được cập nhật.

TIM_MOI

4

Tính năng quản lý thư viện nhạc chờ

4.1

Xem danh sách nhạc chờ mặc định
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin về  các bản nhạc chờ mặc định hiện tại của bạn.

MD

4.2

Xem danh sách nhạc chờ  trong Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ gửi lại thông tin của 05 bản nhạc chờ đầu tiên trong Thư viện nhạc chờ của bạn

DS

4.3

Thiết lập nhạc chờ mặc định
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định.

DAT_<mã nhạc chờ>

4.4

Thiết lập nhạc chờ  mặc định cho một số thuê bao.
Hệ thống sẽ đặt bản nhạc có  mã nhạc chờ tương ứng làm bản  nhạc chờ mặc định khi số thuê bao nhất định gọi đến.

DR_<mã nhạc chờ>_<số thuê bao>

4.5.

Xóa nhạc chờ khỏi Thư viện nhạc chờ
Hệ thống sẽ xóa bản nhạc có mã nhạc chờ tương ứng khỏi Thư viện nhạc chờ của bạn.

XOA_<mã nhạc chờ>

5

Tính năng chơi  ngẫu nhiên

5.1

Bật tính năng chơi ngẫu nhiên
Tất cả các bản nhạc chờ trong Thư viện nhạc chờ sẽ được chơi ngẫu nhiên.

NN_BAT

5.2.

Tắt tính năng chơi ngẫu nhiên
Hệ thống sẽ chọn bản nhạc chờ cuối cùng được tải về Thư viện nhạc chờ làm bản nhạc chờ mặc định.

NN_TAT

6

Đăng ký, hủy, tạm ngừng dịch vụ

6.1

Lấy lại mật khẩu

MATKHAU

6.2

Tạm dừng dịch vụ

TAMNGUNG

6.3

Kích hoạt lại dịch vụ

KICHHOAT

6.4

Hủy đăng ký dịch vụ

TAT

7

Trợ giúp

TROGIUP

3.4.2. Thao tác trên máy Điện thoại di động

STT

Tính năng

Cách thao tác

 

Copy bản nhạc chờ  

1

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và sẽ làbản nhạc chờ mặc định của bạn. Bấm 1 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

2

Bạn có thể Copy bản nhạc chờ của một thuê bao Funring khác và bản nhạc này sẽ được chơi ngẫu nhiên. Bấm 2 và # trên điện thoại khi đang nghe nhạc chờ của một thuê bao Funring khác.

3.4.3. Quay số 9224 và làm theo hướng dẫn của IVR

 • Nghe nhạc chờ (theo danh mục, theo mã, theo bảng xếp hạng, v.v…)
 • Tải (mua) nhạc chờ
 • Tặng nhạc chờ
 • Đăng ký/ Hủy dịch vụ/ Tạm ngừng/ Kích hoạt lại dịch vụ

3.4.4. Truy cập website mobifonemedia.com.vn hoặc www.funring.vn

 • Đăng nhập tài khoản:

Mật khẩu tài khoản Nhạc chờ – FunRing được gửi đến sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ.
Lưu ý: Sau khi đã là thuê bao FunRing, bạn có thể đăng nhập tài khoản bằng mật khẩu của dịch vụ FunRing hoặc tài khoản của MobiFone Portal (www.mobifone.com.vn).

 • Đăng ký dịch vụ FunRing

Để đăng ký dịch vụ FunRing, bạn thực hiện như sau;

Bước 1: Truy cập website Funring http://www.funring.vn, nhập số điện thoại vào ô Số MobiFone và bấm Đăng ký.

Hệ thống sẽ gửi SMS từ 9224 thông báo mã xác nhận đăng ký dịch vụ FunRing

Bước 2: Nhập mã xác nhận (không phân biệt chữ hoa, chữ thường) vào form Xác nhận đăng ký Funring và bấm Đăng ký.

Hệ thống sẽ đăng ký dịch vụ cho bạn và trừ cước thuê bao dịch vụ Funring

 • Xem danh sách, tìm kiếm nhạc chờ

o    Theo danh sách

o    Theo tên nhạc chờ, theo mã nhạc chờ, theo tên ca sỹ, theo giá

o    Theo vần

o    Hoặc theo danh sách tuyển chọn

 • Nghe thử; Tải về, Tặng nhạc chờ
 • Xem danh sách/Xóa các bản nhạc chờ đã tải về:

Trong phần My FunRing – Các bài hát đã tải về.

 • Sao chép bản nhạc chờ FunRing

Để sao chép nhạc chờ của thuê bao khác, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập website http://funring.vn

Bước 2: Nhập số điện thoại bạn muốn sao chép vào ô Sao chép nhạc chờ FunRingbản nhạc FunRing và bấm Sao chép

Hệ thống sẽ hiển thị các bản nhạc chờ trong danh sách nhạc chờ mặc định của số điện thoại đã chọn.

Bước 3: Lựa chọn một bản nhạc và bấm vào Sao chép. Hệ thống sẽ tải bài hát về thư viện nhạc chờ của bạn và trừ cước tải bài hát.

 • Quản lý nhóm: tạo các nhóm khác nhau, đưa các số điện thoại vào các nhóm: Trong phần My FunRing – Quản lý nhóm. Mỗi nhóm có tối đa 10 số điện thoại.
 • Chọn một hoặc nhiều bản nhạc chờ theo yêu cầu để làm nhạc chờ mặc định: Trong phần Cài đặt FunRing – Cài đặt cơ bản.
 • Cài đặt tính năng gia hạn bài hát

– Truy cập trang chủ FunRing http://www.funring.vn, đăng nhập hệ thống bằng tài khoản hệ thống FunRing hoặc MobiFone Portal.

– Lựa chọn mục My FunRing/Cài đặt FunRing/Cài đặt cơ bản:

o   Nhấn Bật để cài đặt tự động gia hạn

 • o   Nhấn Tắt để cài đặt không tự động gia hạn
 • Hẹn ngày, giờ, tên bản nhạc chờ sẽ chơi khi một thuê bao hoặc một nhóm thuê bao khác gọi tới:

Lựa chọn Cài đặt FunRing – Cài đặt nâng cao.

 • Đổi mật khẩu, Tạm ngừng dịch vụ, Hủy đăng ký dịch vụ

Lựa chọn mục Tài khoản.

3.4.5. Truy  nhập wapsite http://m.funring.vn

Sau khi đăng nhập vào địa chỉ http://m.funring.vn, bạn có thể sử dụng các tính năng của dịch vụ, cụ thể như sau:

 • Đăng ký dịch vụ nhạc chờ Funring:

–          Bước 1: Từ điện thoại, truy cập http://m.funring.vn

–          Bước 2: Chọn click vào đây để đăng ký

–          Bước 3: Chọn OK để  xác nhận đăng ký dịch vụ

 • Mua nhạc chờ:

–          Bước 1: Tìm kiếm nhạc chờ yêu thích (ví dụ muốn mua nhạc chờ Anh da trong cho hu vo).

–          Bước 2: Chọn Mua

–          Bước 3: Chọn OK để xác nhận

 • Tặng nhạc chờ

–          Bước 1: Tìm kiếm nhạc chờ muốn tặng (ví dụ bài nhạc chờ Anh da trong cho hu vo)

–          Bước 2: Click vào Tên bài nhạc chờ

–          Bước 3: Chọn Gửi tặng

–          Bước 4: Nhập số điện thoại người nhận.

–          Bước 5: Chọn Gửi tặng

–          Bước 6Chờ người nhận xác nhận đồng ý theo cú pháp

DONGY <Mã nhạc chờ> gửi 9244

 • Tính năng tự động đăng nhập dịch vụ FunRing: Khi truy cập wapsitehttp://m.funring.vn thành công, hệ thống sẽ nhận diện số thuê bao và hiển thị số điện thoại của bạn. Nếu bạn đã đăng ký thành công dịch vụ FunRing, hệ thống tự động đăng nhập, bạn có thể thực hiện tải bài hát và quản lý thư viện nhạc chờ (My FunRing) ngay mà không cần phải qua bước đăng nhập.
 • Tính năng nghe bài hát: Khi bạn lựa chọn nghe thử một bài hát, hệ thống sẽ phát bài hát đó.
 • Cài đặt tính năng gia hạn bài hát:

– Truy cập wapsite FunRing http://m.funring.vn

– Lựa chọn mục My FunRing/Cài đặt FunRing/Cài đặt cơ bản:

 • Nhấn Bật để cài đặt tự động gia hạn
 • Nhấn Tắt để cài đặt không tự động gia hạn
 • Sao chép bài hát:

Truy cập wapsite http://m.funring.vn và thực hiện các bước giống như khi sao chép nhạc chờ qua website http://funring.vn

 • ·        Các tính năng khác:

Hệ thống WAP FunRing có đầy đủ các tính năng khác được cung cấp trên Website FunRing (www.funring.vn và mobifonemedia.com.vn) bao gồm:

– Duyệt bài hát theo:
o   Danh sách tuyển chọn
o   Danh sách mua nhiều
o   Danh sách mới nhất
o   Thể loại nhạc

– Tìm kiếm bài hát: Theo tên bải, tên ca sỹ, mã bài hát, giá bài hát.

– Nghe thử, tặng, xem thông tin chi tiết bài hát.

– Quản lý dịch vụ (My FunRing)

o   My FunRing: Các bài hát đã tải về, Quản lý nhóm

o   Cài đặt FunRingCài đặt cơ bản, Cài đặt nâng cao

o   Quản lý tài khoản: Đổi mật khẩu, Tạm ngừng dịch vụ, Ngừng đăng ký dịch vụ.

3.5.   Hủy dịch vụ
Bạn có thể hủy sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

STT

Cách hủy sử dụng

Cách thao tác

1

Nhắn tin TAT gửi 9224

2

Qua hệ thống USSD Bấm: *090*1*2#

3

Gọi đến 9224 – Hệ thống trả lời tự động (IVR) Bấm – Chọn tiếng Việt
Bấm – Hủy đăng ký dịch vụ

4

Tới các Trung tâm Giao dịch của MobiFone, hoặc gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9244.

5

Sau 05 ngày bị khóa dịch vụ mà bạn chưa nạp tiền vào tài khoản đủ để sử dụng dịch vụ (chỉ áp dụng đối với thuê bao trả trước).

Sau khi bạn huỷ đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận việc hủy đã hoàn thành.

IV.   Giá cước

STT

Nội dung

Mức cước ( đã bao gồm VAT)

1

Cước nhắn tin đến 9224

Miễn phí

2

Cước gọi đến IVR 9224 50% cước cuộc gọi thông thường

3

Cước Thuê bao

4.500 đ/15 ngày

4

Cước Tải (Mua) bản nhạc chờ (Giá cước mỗi bản nhạc chờ xem chi tiết tạiwww.funring.vn)/lần/90 ngày

5

Cước Copy bản nhạc chờ

6

Cước Tặng bản nhạc chờ

7

Cước Gia hạn bản nhạc chờ

Lưu ý: Tạm ngưng dịch vụ vẫn tính phí thuê bao.

 • Nguyên tắc trừ tiền:

– Cước thuê bao: 4.500 đồng/15 ngày

– Cước thuê bao sẽ được trừ sau khi bạn đăng ký thành công và tiếp tục trừ theo chu kỳ 15 ngày.

o   Đối với thuê bao trả sau: cước thuê bao tháng, cước tải (mua), copy nhạc chờ, tặng, gia hạn nhạc chờ sẽ được ghi vào hóa đơn cước hàng tháng.

o   Đối với thuê bao trả trước: Cước thuê bao tháng, cước tải (mua), copy nhạc chờ, tặng, gia hạn nhạc chờ được trừ trong tài khoản chính.

V.   Quy định khác

 • Bản nhạc chờ mặc định: khi đăng ký dịch vụ thành công, bạn có 01 bản nhạc chờ mặc định (miễn phí), bản nhạc chờ này KHÔNG lưu vào Thư viện nhạc cá nhân của bạn. Khi trong album của bạn không có nhạc hệ thống sẽ tự động phát bản nhạc chờ mặc định.
 • Thời gian sử dụng các bản nhạc chờ đã tải, sao chép, tặng, gia hạn là 90 ngày.
 • Gia hạn bản nhạc chờ:

– Hệ thống cho phép bạn lựa chọn tính năng tự động gia hạn bài hát hoặc không tự động gia hạn bài hát:

+ Các bản nhạc chờ được Tải/Tặng/Copy trước ngày 04/07/2011 sẽ không  tự động gia hạn.

+ Các bản nhạc chờ được Tải sau ngày 04/07/2011 qua wap/website dịch vụ có thể lựa chọn Bật/Tắt tính năng tự động gia hạn khi thực hiện thao tác tải nhạc chờ. Các bản nhạc chờ được mặc định là tự động gia hạn.

– Đối với các bản nhạc chờ  tắt tính năng tự động gia hạn, trước khi hết hạn sử dụng 03 ngày, hệ thống gửi tin nhắn thông báo ngày hết hạn và mời gia hạn sử dụng bản nhạc chờ:

+ Nếu bạn chọn gia hạn sử dụng bản nhạc chờ, hệ thống sẽ thực hiện trừ cước và gia hạn sử dụng bản nhạc chờ thêm 90 ngày.

+ Nếu bạn không gia hạn sử dụng, hệ thống sẽ xóa bản nhạc chờ khỏi thư viện nhạc chờ của bạn. Để được tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ đó, bạn cần tải lại.

– Đối với các bản nhạc chờ bạn đã  chọn tự động gia hạn, hệ thống sẽ tự động thực hiện trừ cước, gia hạn bản nhạc chờ thêm 90 ngày sau khi hết hạn và gửi tin nhắn thông báo cho bạn

– Nếu việc trừ cước gia hạn bản nhạc chờ thành công, bạn sẽ  tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ. Nếu việc trừ cước không thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo  và xóa bản nhạc chờ khỏi thư viện nhạc chờ của bạn. Để tiếp tục sử dụng bản nhạc chờ, bạn cần tải lại.

– Trong quá trình sử dụng nhạc chờ, bạn có thể thực hiện bật/tắt tính năng tự động gia hạn nhạc chờ thông qua qua 9224 hoặc wapsite http://m.funring.vn hoặc websitehttp://www.funring.vn  (http://www.mobifonemedia.com.vn ) dịch vụ.

 • Khóa dịch vụ: Dịch vụ sẽ tự động khoá trong các trường hợp sau:

– Thuê bao trả trước không còn đủ tiền trong tài khoản chính khi đến chu kỳ trừ cước.

– Trong vòng 60 ngày kể từ khi bị khóa dịch vụ, hệ thống lưu lại tất cả các bài hát và cài đặt đang sử dụng. Hết thời hạn nói trên, hệ thống sẽ xóa dữ liệu thuê bao, để tiếp tục sử dụng dịch vụ bạn phải thực  hiện đăng ký lại.

 • Hỗ trợ khách hàng
  Bạn có thể tham khảo thông tin về dịch vụ Nhạc chờ – FunRing qua các kênh hỗ trợ sau:

– Cách 1: Truy cập trang website dịch vụ Nhạc chờ – FunRinghttp://www.mobifonemedia.com.vn  hoặc http://www.funring.vn hoặc trang web MobiFone Portal http://www.mobifone.com.vn

– Cách 2: Nhắn tin TROGIUP đến số 9224: bạn sẽ nhận được các câu lệnh để sử dụng dịch vụ Nhạc chờ – FunRing.

– Cách 3: Gọi điện đến số Tư vấn giải đáp dịch vụ 9244.

Xem tại http://funring.vn/web/media/vn/funring/huongdan/popupex.html#quydinh


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s