Hướng dẫn làm hộp quà đơn giản


Hình mẫu là hộp dạng lục giác, nhưng các sis có thể làm bất cứ dạng nào.

Sau đây là cách làm

1. Vật liệu:
- Giấy carton, cắt thành miếng dài bằng nhau như trong hình: 1 để làm thân, 1 để làm nắp. Gập thành 7 phần.
- Giấy carton, cắt thành 2 miếng hình lục giác bằng nhau
- Giấy lót, gập thành 7 phần sao cho đủ lọt lòng hộp
- Giấy màu dán ngoài
- Keo
- Kéo, thước, tape dán (optional)

2. Dán thân hộp & nắp hộp

3. Dán đáy vô thân & nắp

4. Dán giấy màu quanh thân hộp

5. Gấp giấy thừa quanh đáy. Dán keo lại.

6. Gấp giấy thừa quanh miệng hộp vô lòng hộp. Dán lại.

7. Lặp lại động tác 3~6 cho nắp hộp

8. Cắt miếng giấy hình lục giác dán lên nắp. Mình có thể dùng giấy khác màu cho nổi bật, hoặc dán label của mình.

9. Gấp giấy lót, dán lại cho vô lòng hộp.

10. Xong!

NOTE: Nếu không muốn làm kiểu có lót như vầy thì mấy sis cứ cho nắp hộp lớn hơn thân để đậy được hộp. Biết làm kiểu này thì khi qua kiểu kia sẽ dễ dàng thôi.

Sưu tầm

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s